Katrinahof Scholen

katrinahof BuBaO Nuttige info
Logo_KH_white-01

Nuttige Info

Historiek

Visie

Team

Nuttige info

SCHOOLSTRUCTUUR

Organigram schooljaar 2021-2022:

Graag stellen we onze school voor aan de hand van een boom. Het schoolteam van BuBao Katrinahof , als stam van de boom, streeft naar maximale ontwikkeling van elke leerling. Elke leerling groeit op zijn eigen unieke manier.

In onze school hebben we 4 groepen, aangeduid met 4 kleuren (blauw, rood, groen en oranje).

De kleuterklassen in de reguliere werking zijn aangeduid in blauw.

De jongste of startende kleuters kunnen terecht in onze Eendenklas. In de Vissenklas verwelkomen we de iets oudere kleuters.

In de loop van de ontwikkeling van de leerling, wordt duidelijk welke nadrukken er gelegd moeten worden in het schoolaanbod. De lagere schoolklassen, verdeeld over praktische groepen (groen) en zorgklassen (rood), vertegenwoordigen dan ook een zeer uiteenlopend aanbod. Een omschrijving per klas kan je vinden bij de foto’s.

Onze autiwerking is aangeduid in oranje. Leerlingen met een bijkomende diagnose autismespectrumstoornis kunnen terecht binnen deze werking. Veiligheid en voorspelbaarheid creëren vormt de basis. Binnen dit veilige kader werken we aan communicatie, redzaamheid, en cognitieve vaardigheden aangepast aan elke leerling. De Zon is de kleuterklas. Wolken, Maan en Regenboog zijn de lagere schoolklassen.

Elke leerling doorloopt zijn schoolloopbaan op eigen tempo en naargelang zijn eigen mogelijkheden. Op het einde van elk schooljaar wordt in overleg met het klasteam bekeken welke klas volgend schooljaar aangewezen is voor de leerling. Tijdens het schooljaar zijn individuele verschuivingen mogelijk indien nodig.

Omwille van dit kind-specifieke traject is het niet zo dat elk kind alle klassen doorlopen heeft vooraleer het doorstroomt naar het (buitengewoon) secundair onderwijs.

 

SCHOOLUREN

 

Maandag van 9u tot 15u30
Dinsdag van 9u tot 15u30
Woensdag van 9u tot 12u10
Donderdag van 9u tot 15u30
Vrijdag van 9u tot 15u30

De school zorgt voor opvang en toezicht van 8u30 tot 15u45 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op woensdag is er opvang tot 12u35.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Katrinahof BuBaO werkt samen met :

 • MFC Katrinahof
 • MFC Zevenbergen
 • CKSA
 • KOCA
 • Expertisecentrum Autisme Antwerpen
 • Gauzz
 • Merlijn
 • Expant 24
 • LOP Antwerpen
 • OCMW Antwerpen
 • Pedagogische begeleidingsdienst bisdom Antwerpen
 • Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus
 • Ministerie Vlaamse Gemeenschap
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Sport voor Scholen SVS
 • G-sport
 • Klasopstap
 • Sociaal Fonds Antwerpen
 • Opsinjoren
 • Parochie Heilige Geestkerk Antwerpen